Tình thơ Mân Côi - Tác giả: Phong Trần

Lan Mary
Hoa Mân Côi thắm lời kinh cầu nguyện Hai mươi đoá hồng mầu nhiệm tình thương Như hoa lòng đang lặng lẽ toả hương Là phao cứu hộ tình thương Mẹ hiền. NGUỒN:

Tình yêu Mẹ luôn mặn nồng tha thiết
Đã dạy con học biết cách giao hoà
Nối lại tình thân nghĩa với Chúa Cha
Sau bao năm trót sa đà tội lỗi.

Mẹ dạy con phải chuyên cần sám hối
Dâng tâm hồn với tình mến thương yêu
Cùng lời kinh khoan nhặt mỗi sớm chiều
Hiệp thông hiến lễ huyền siêu ân tình.

Con trở về với lời kinh thú tội
Quyết giã từ những bóng tối u mê
Nẻo chính đường ngay quyết chí tìm về
Tâm hồn hoán cải tràn trề bình an.

Mẹ một lòng mong đàn con thơ dại
Cùng sẻ chia với Mẹ Trái Tim Hồng
Cùng sầu thương với Đức Mẹ đồng công
Để cùng với Mẹ hiệp thông cứu đời.

Fatima, Mẹ gọi mời con thảo
Biết dâng lời Mẹ dạy bảo gởi trao
Chuỗi Mân Côi giờ như thắm máu đào
Chúa thương trần thế, đồi cao hiến mình.

Hoa Mân Côi thắm lời kinh cầu nguyện
Hai mươi đoá hồng mầu nhiệm tình thương
Như hoa lòng đang lặng lẽ toả hương
Là phao cứu hộ tình thương Mẹ hiền.

Phong Trần