Kinh nguyện Các Thánh - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
Kính mừng Nam Nữ Thánh Nhân. Chúng con tín hữu phàm trần ngước lên Với lòng thờ lạy kính tin, Đội ơn Thiên Chúa uy quyền thưởng công. NGUỒN:

Kính mừng Nam Nữ Thánh Nhân.
Chúng con tín hữu phàm trần ngước lên
Với lòng thờ lạy kính tin,
Đội ơn Thiên Chúa uy quyền thưởng công.

Vì xưa các Thánh dốc lòng
Vâng theo ý Chúa lập công Nước Trời.
Vững tâm mến Chúa yêu người,
Vượt qua thử thách sống lời Thánh Kinh.

Ngày nay chư Thánh hiển vinh,
Muôn đời hưởng phúc thiên đình cao sang.
Chúng con còn ở thế gian
Ba thù quấy quất tràn lan tư bề.

Nguyện xin chư Thánh chở che
Qua lời cầu Chúa hướng về chúng con
Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Tôn
Xót thương dân Chúa đang còn long đong

Phong ba, Giáo Hội giữa dòng
Suy đồi văn hoá, bất công, vô thần...
Noi gương dũng cảm thánh nhân
Ra đi rao giảng Phúc Âm Thánh Truyền.

Quyền uy Thiên Chúa vô biên,
Chúng con hết thảy, đức tin vững vàng,
Đời này vững bước hiên ngang,
Đời sau hưởng phúc Thiên Đàng, A men...

Thế Kiên Dominic