Sống niềm vui do Chúa ban

Quang X Nguyen

SỐNG NIỀM VUI DO CHÚA BAN


1. Năm nay, tôi đã ngoài 90. Sức khỏe của tôi mỗi ngày mỗi xuống dốc. Tôi chắc chắn đời tôi sẽ chấm dứt, và phải chấm dứt vào một lúc nào đó không xa.

2. Tôi tin giây phút ra đi đó sẽ đưa tôi vào cõi sau. Ở cõi sau, tôi sẽ được ở bên Chúa là Cha trên trời, Người là tình yêu giầu lòng thương xót.

3. Niềm tin đó của tôi là rất mạnh. Tôi tưởng là mạnh do tôi, nhưng thực sự, nếu mạnh là do ơn Chúa mà thôi.

4. Ơn Chúa ban cho tôi thì vô kể. Ở đây tôi chỉ xin kể ra ơn này, đó là ơn được cảm thấy niềm vui trong những cơn thử thách.

5. Những cơn thử thách đáng kể nhất đối với tôi đều có yếu tố chung này là tâm hồn cảm thấy tối tăm, cô đơn, sợ hãi, bơ vơ.

6. Xin đưa ra mấy ví dụ: Có những thời gian dài tôi cảm thấy mình tội lỗi, hèn hạ, xấu xa, nên bị mọi người xa tránh. Chính Chúa xem ra cũng ruồng bỏ tôi. Tôi đau khổ lắm.

Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, Chúa đã bất ngờ đến. Người an ủi tôi. Người nói: Cha vẫn yêu thương con. Người vừa nói vừa ban ơn cho tôi được niềm vui vì được Chúa thương yêu. Cảm thấy mình được Chúa xót thương là một niềm vui lớn lao. Nhờ đó, tôi được đỡ nâng.

7. Có những thời gian dài, tôi cảm thấy những việc bác ái tôi làm cho nhiều người như trở thành vô ích. Tôi rất buồn và chán nản. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, Chúa đã đến, Người an ủi tôi: Đừng chán. Bởi vì những việc thiện con làm cho người khác là con làm cho Chúa. Cảm thấy mình vẫn có ích, khi làm từ thiện cho người khác, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi thấy vui, và được đỡ nâng rất nhiều.

8. Niềm vui do Chúa ban, chứ không do tôi hay do bất cứ ai, đó là niềm vui cao quý.

9. Niềm vui, vì tin mình được Chúa yêu thương, đó là nguồn sức mạnh khích lệ tôi rất nhiều.

10. Niềm vui, vì tin bao người xung quanh tôi đây được Chúa yêu thương, cũng đang là nguồn sức mạnh khích lệ tôi rất nhiều.

11. Tôi thấy những niềm vui đó là do Chúa ban. Tôi cần biết ơn Chúa, và cần nâng niu nó.

12. Nhờ cảm nhận được niềm vui do Chúa ban, tôi sẽ phân định được những niềm vui nào là không do Chúa. Bởi vì hiện nay đang bùng nổ những phong trào tôn vinh những niềm vui không từ Chúa, và không dẫn về Chúa. Nhưng niềm vui đó đang đánh lừa bao người, kể cả trong Hội Thánh.

13. Tôi thấy Xatan đang gieo rắc những niềm vui giả và nguy hại vào lòng rất nhiều người và rất nhiều nơi trong Hội Thánh.

14. Xin hãy cầu nguyện và luôn tỉnh thức, để nghe Chúa Thánh Thần soi sáng, kẻo sai lầm trong lựa chọn niềm vui sẽ đưa tới những hậu quả khôn lường.

15. Cũng như Đức Mẹ xưa, Đức Mẹ sống niềm vui Chúa ban một cách khiêm nhường, không ồn ào, không phô trương, cũng nhờ vậy mà cuộc sống niềm vui đó đã góp phần đổi mới nhân loại.

16. Thiết tưởng, muốn đổi mới chính mình, muốn đổi mới Hội Thánh địa phương chúng ta, và muốn đổi mới quê hương chúng ta, chúng ta cũng hay sống niềm vui như Đức Mẹ.

17. Đức Mẹ sống niềm vui Chúa ban bằng sự ra đi thăm viếng âm thầm, bằng lời chào thân thương, bằng nụ cười âu yếm, bằng những việc phục vụ rất nhỏ. Đức Mẹ sống niềm vui Chúa ban bằng việc làm và thái độ sống, hơn là bằng lời nói.

18. Tôi có cảm tưởng là cuộc khủng hoảng lớn nhất hiện nay là khủng hoảng về niềm vui, đâu là niềm vui cứu độ đích thực, đâu là niềm vui cứu độ giả dối. Nguy hiểm nhất là chính nhiều người trong Hội Thánh cũng sai lầm trong việc phân định.

19. Đoạn Phúc Âm sau đây khiến tôi tỉnh giấc, khi tưởng mình có quyền tự hào và vui về những việc từ thiện bác ái mình đã làm. “Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy. Lạy Chúa, lạy Chúa nào chúng tôi đã chẳng nhân danh Thầy mà nói tiên tri, mà trừ quỉ, mà làm nhiều phép lạ đó sao? Bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi. Hãy xéo đi, cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác” (Mt 7, 22- 24). Lý do là vì họ làm theo ý riêng của họ.

20. Như vậy, điều quan trọng để vui, khi làm việc từ thiện bác ái, chính là làm theo ý Chúa, chứ không theo ý riêng mình.

Lạy Chúa xin thương giúp chúng con luôn được vui, vì vâng theo thánh ý Chúa, và tin vào lòng Chúa xót thương.

Gm. Gioan B. BÙI TUẦN, Long Xuyên, 30.6.2018