Chùm thơ mừng Lễ Chúa Kitô Vua - Nhiều tác giả

Lan Mary


Vua Vũ Trụ xót thương người lữ thứ, Kẻ cơ hàn, đau yếu, bị tù đày, Người quan quả, cô đơn chịu đắng cay, Tất cả, Chúa coi là anh em Chúa. NGUỒN:

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ


Người sẽ đến trong vinh quang cao cả .
Hầu cận Người là thiên sứ, thiên thần.
Quanh ngai vàng Chúa ngự, sáng vô ngần,
Dân thiên hạ tập trung trước nhan Chúa.

Như mục tử thi hành việc chọn lựa
Chiên và dê hai loại đứng hai bên,
Dọc đường biên những lớp chiên mọi miền
Loại dê nọ bị đẩy về bên trái.

Lời phán quyết của Người thật quảng đại.
Phán quyết Người là tuyệt đối công minh.
Phán quyết Người khiến ta phải giật mình:
Việc làm tốt, không làm, đều xét xử...

Vua Vũ Trụ xót thương người lữ thứ,
Kẻ cơ hàn, đau yếu, bị tù đày,
Người quan quả, cô đơn chịu đắng cay,
Tất cả, Chúa coi là anh em Chúa.

"Ta khát! Ta khát" Ôi lời vàng đá
Chúa Giê Su khi rời bỏ thế gian
Tình yêu Người tột độ đến đầy tràn
Thương toàn thể nhân loại nơi hoàn vũ

Con xin Chúa cho con can đảm đủ
Để sẵn lòng phục vụ anh em con.
Giúp tha nhân phần xác như phần hồn
Là phục vụ Chúa đầy lòng thương xót.

Thế Kiên Dominic


MỪNG KÍNH CHÚA KITÔ VUA


Lạy Thiên Chúa, Ngài là Vua Vinh Hiển
Nhưng không màng đến "vương miện cao sang"
Chẳng sinh ra trong nhung gấm, nệm vàng
Cũng không ở nhà giàu sang quyền quý

Không võng lọng, chẳng cao lương mỹ vị
Chẳng ngựa xe, không quyền thế công khanh
Nhưng ẩn thân trong phận nhỏ hiền lành
Chốn gian trần, nơi lều tranh máng cỏ

Một gia đình Thánh Gia nhỏ đơn sơ
Chúa đã yêu nhân loại đến vô bờ
Đã hiến mình, chịu treo trên Thập Giá
Gánh tội tình "Cứu Chuộc" cả trần gian

Chúa là Vua, là trên hết các Vua
Vua Tình Thương, Vua của "Lòng trông cậy"
Bám vào Ngài, đời con bừng lửa cháy
Bám vào Ngài, con tìm thấy "Bình an"!

Nguồn: Thơm Gh Yên Hà

Maria Madalena


MỪNG LỄ CHÚA KITÔ VUA


Thân lạy Chúa Giê Su!
Chúa vinh thắng kẻ thù
Cứu dân qua cửa Chết,
Thiết lập Nước Nhân Từ.

Vua giáo huấn dân Người
Tuân theo đạo Chúa Trời.
Công bình và bác ái,
Sống hạnh phúc muôn đời.

Nước Chúa đủ uy quyền,
Thông qua Hội Thánh truyền.
Tin Mừng luôn phổ cập,
Hồng phúc giáng triền miên.

Ai là dân Nước Chúa
Phục vụ các linh hồn,
Chúa xuống ơn bền đỗ,
Cậy tin mến Chúa luôn.

Giáo dân phải lập công,
Vâng ý Chúa quan phòng,
Qua cuộc đời dương thế,
Tới ngày đại cánh chung...

Con nguyện xin ơn Chúa
Cho con vững cậy trông,
Cho con ngày phán xét,
Bên hữu Chúa – an lòng...A men.

Thế Kiên Dominic