Nhỏ lệ cầu xin - Tác giả: Gioan Long Vân

Lan Mary
Anh nhìn tôi mắt đăm đăm Như hờn như trách tháng năm hững hờ Để anh quay quắt bơ vơ Luyện hình u uất đợi chờ câu kinh. NGUỒN:

Đêm qua mơ thấy anh về
Đôi mắt nhỏ lệ tái tê u sầu
Anh về từ chốn vực sâu
Luyện hình giam hãm cơ cầu oái ăm.

Anh nhìn tôi mắt đăm đăm
Như hờn như trách tháng năm hững hờ
Để anh quay quắt bơ vơ
Luyện hình u uất đợi chờ câu kinh.

Anh về nhỏ lệ cầu xin
Góp thêm lời nguyện cho linh hồn này
Chóng qua kiếp nạn lưu đày
Sớm về Cõi Phúc lâu nay ngóng chờ.

Tôi mơ màng giữa thực hư
Giật mình vang vọng nhà thờ đổ chuông
Tôi quờ quạng giữa thinh không
Chắp tay làm dấu thông công nguyện cầu.

Hồn anh khuấy khuất ở đâu
Về đây chứng giám canh thâu chạnh lòng
Tôi man mác nỗi cầu mong
Hồn anh thanh thoát phiêu bồng an vui.

Gioan Long Vân