Theo Mẹ dâng mình - Tác giả: Lm Đình Chẩn

Xuân Tân Phong
cho-con-theo-me-dang-minh qua-chua-qua-ngot-het-tinh-hien-dang- NGUỒN:
1
Cho con theo Mẹ dâng mình
Quả chua quả ngọt hết tình hiến dâng.
Như xưa Mẹ đáp xin vâng
Cho Ngôi Lời xuống thế trần khiêm nhu.

2
Mẹ ơi, đường thế mịt mù
Xin thương che chở ba thù hiểm nguy.
Như xưa Mẹ vượt biên thùy
Ba chìm bảy nổi không suy suyển lòng.

3
Đời con bao bước long đong
Xin ơn trung tín giữa dòng thuyền trôi.
Như xưa Mẹ vượt núi đồi
Trung trinh theo Chúa thắm môi nguyện cầu.

4
Từng ngày con lại bắt đầu
Dẫu cảnh u sầu, hoan hỉ xin vâng.
Cho danh Chúa rạng chín tầng
Cho tình Mẹ sáng vô ngần lung linh.

5
Mẹ ơi, theo Mẹ dâng mình
Này đây tất cả hành trình tương lai.
Mẹ đồng hành, vượt chông gai
Đời vui có Mẹ-Sao Mai huy hoàng!

Đình Chẩn