Chùm thơ Mùa Vọng - Tác giả: Michel Viện

Lan Mary
Chẳng biết bao lâu chủ về nhà Cho ngày hạnh ngộ rộn thơ hoa Chuyên chăm tỉnh thức, lòng trông đợi Rũ bỏ say mê, trí thái hòa Sáu khắc chân tình thờ phượng Chúa Năm canh vẹn nghĩa kính tin Cha Ngày về chủ tớ say tình mến Hạnh phúc thiên thu một mái nhà NGUỒN:

Chùm thơ Tuần I Vọng B


TỈNH THỨC
(Mc 13, 33-37)


Chẳng biết bao lâu chủ về nhà
Cho ngày hạnh ngộ rộn thơ hoa
Chuyên chăm tỉnh thức, lòng trông đợi
Rũ bỏ say mê, trí thái hòa
Sáu khắc chân tình thờ phượng Chúa
Năm canh vẹn nghĩa kính tin Cha
Ngày về chủ tớ say tình mến
Hạnh phúc thiên thu một mái nhà

BỮA TIỆC CÁNH CHUNG
(Mt 8, 5-11)


"Này tôi không đáng đón Thầy đâu!
Chỉ dám nài xin Lời nhiệm mầu"
Trọn vẹn tin yêu, viên đội trưởng
Nao lòng trắc ẩn khối tình sâu
Đưa người dân ngoại vào bàn tiệc
Đón kẻ Đông Tây đến lạy chầu
Bữa tiệc Nước trời đang thiết đãi
Cho người nhân thế biết thương nhau.

HẠNH PHÚC NGƯỜI BÉ MỌN
(Lc 10, 21-24)


Bé mọn đời con Chúa biết rồi
Yêu thương ấp ủ mãi không thôi
Vun trồng nghĩa thiết đời dương thế
Mặc khải uyên thâm tiệc Nước Trời
Dưỡng dục linh hồn bằng Thánh Thể
Sinh thành trí hiểu bởi Lời Người
Con thưa: Lạy Chúa! Nguồn hạnh phúc!
Bé mọn con trong Chúa tuyệt vời.

CHÂN DUNG MỤC TỬ
(Mt 15, 29-37)


"Người về cất lại chiếc khăn tang
Mở tiệc liên hoan thật rộn ràng" (Is. 25,6-10)
Phác họa chân dung người mục tử
Rao truyền đạo lý cõi nhân gian
Đui què, câm điếc, Ơn chữa khỏi
Đói khát, thương đau, Phúc tặng ban
Bảy chiếc bánh và hai con cá
Làm nên dấu chỉ tiệc vinh sang

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH
(Mt 7, 21, 24-17)


Tự thuở ban sơ đã có Lời
Ai nghe và giữ, phúc không vơi
Như người xây dựng trên nền đá
Tựa kẻ thực thi Ý Chúa Trời
Bão tố mưa giông, luôn kiên cố
Phong ba lũ lụt, vững không lơi
Cho con mến mộ nghe Lời Chúa
Biết thực hành theo Ý Chúa thôi

CHÚA NGUỒN ÁNH SÁNG
(Mt 9, 27-31)


"Lạy Thầy xin hãy đoái thương trông!"
Tiếng gọi thương tâm kẻ khát mong
Sự Sáng đời người chưa có được
Mù lòa số phận đã long đong
Xin ban nguồn sáng nơi đôi mắt
Chữa khỏi tối tăm tận cõi lòng
Chúa đến! Cậy trông Nguồn Ánh Sáng!
Người là ngưỡng vọng con đợi trông

HẠNH PHÚC CHO ĐI
(Mt 9,35; 10,6-8)


Bàn chân đon đả, lệnh sai đi
Đến với trần gian chớ ngại gì
Bệnh hoạn tật nguyền mau chữa khỏi
Tin Mừng bác ái phải thực thi
Đầy đồng lúa chín, chân không mỏi
Vơi luống nho thơm, tay kiên trì
Này Đấng Thiên sai ban hạnh phúc
Cho người quảng đại biết cho đi.


Chùm thơ Tuần II Vọng BDỌN ĐƯỜNG CHO ĐỨC CHÚA
(Mc 1, 1-8)


Đây mùa ân xá đã về rồi
Lấp trũng bạt đồi nhanh nữa thôi
Dọn sẵn đường ngay cho Đức Chúa
San bằng lối thẳng cả tình đời
Ngày nghe Ngôn Sứ mời đổi mới
Tối lặng bề tôi quyết phục hồi
Lạy Chúa! Vọng trông ngày Chúa đến
Con xin khẩn thiết đáp tình thôi!

HOÀNG TỬ CỦA TỪ BI
(Lc 5, 17-26)


Người nghe giảng thuyết ngỡ tiên tri
Kẻ đến mong xem cớ sự gì
Đôi bác kinh sư tìm khiếm khuyết
Một người bại liệt kiếm lương y
Chân tâm kẻ mọn được tha thứ
Bất mộ người khôn chẳng có gì
Vác chõng người về ca tụng Chúa
Đây rồi! Hoàng Tử của Từ bi

ĐỨNG DẬY, VỀ THÔI
(Mt 18, 12-14)


Đây mùa mong đợi bước chân xa
Cải hối, hồi tâm về tới nhà
Hạnh phúc trùng phùng Cha đón tiép
Vui vầy thắm thiết mẹ ời a
Như con chiên lạc xa tình Chúa
Tựa kẻ rong hoang bỏ mái nhà
Đứng dậy! Về thôi! Đừng lần lữa
Một người hư mất! Xót lòng Cha!

TRƯỜNG HỌC GIÊSU
(Mt 11, 28-30)


Hãy đến với Ta, tỏ nỗi niềm
Trường Ta, điểm hẹn để giao duyên
Bao la cửa mở, lòng thương xót
Kín nhẹm then cài, chốn bình yên
Bổ sức trui rèn người khốn đốn
Nâng niu huấn luyện kẻ truân chuyên
Trường trong nhân ái, Ta chừ đợi
Giải gỡ nguồn tơ kẻ muộn phiền

TIỀN HÔ
(Mt 11, 11-15)


Có một dị nhân ở giữa đồng
Ăn con châu chấu uống mật ong
Kiên trì nhắc nhớ tình giao ước
Tỉnh thức an lòng nghĩa cậy trông
Sám hối, về thôi, chờ Cứu Chúa
Canh tân, sửa lại, đón Hừng Đông
Từ trong thiên cổ, là ngôn sứ
Một khối trung trinh lòng với lòng

DẪN BƯỚC CON TRONG CHÂN LÝ
(Mt 11, 16-19)


Thế hệ bây giờ ví với ai
Giống như lũ trẻ bỏ ngoài tai
Lời hay ý đẹp không màng giữ
Tiếng tốt việc lành chẳng đoái hoài
Miệng lưỡi không xương, thường lắt léo
Tâm can chẳng ngộ, mặc điều sai
Xin đường lối Chúa, đường chân thật
Dẫn bước con theo Ánh Sáng Ngài

MỘT E-LI-A MỚI
(Mt 17, 10-13)


Ngôn Sứ E-li-a đã đến rồi
Người đời không nhận lại buông xuôi
Lời trong sa mạc vang tha thiết
Tiếng giữa sông xanh vọng chẳng vơi
Đức Chúa sai Gioan, đi kêu họ
Tiền hô gọi bác, gọi mời tôi
Này trong tỉnh thức mau chờ đón
Sám hối! Canh tân! Chúa đến rồi!