Chùm thơ về Đức Mẹ Măng Đen - Tác giả: Minh Sơn

Lan Mary
Đoàn con về với Mẹ Măng Đen Giữa chốn rừng sâu, ngước trông lên Mẹ - đôi tay cụt, đầy thương cảm Ơn phước tuôn trào, đáng ca khen. Mẹ chịu thiệt thòi, toàn trinh khiết Con nhận đầy dư, đủ đớn hèn. Thân phận mỏng giòn, bao cám dỗ Quyết giữ tinh tuyền giữa đua chen. NGUỒN:

1. THÁNH MẪU MĂNG ĐEN

Thánh Mẫu Măng Đen, Mẹ miền cao
Tây Nguyên rừng - mưa - gió rạt rào.
Mẹ giữa đại ngàn, người có biết?
"Này là Mẹ con!", Chúa đã trao.
Dẫu tay Mẹ cụt, tràn ơn phước
Tin tưởng, cậy trông, con truyền rao.
Đến hẹn lại lên, kính viếng Mẹ
Anh em sum vầy vui xiết bao!

2. MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN

Vượt đèo vượt núi đến Măng Đen.
Kinh Thượng, trẻ già, lạ lẫn quen,
Lũ lượt quây quần bên Thánh Mẫu,
Vững tin, cậy, mến dẫu phàm hèn.

3. VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN

Đoàn con về với Mẹ Măng Đen
Giữa chốn rừng sâu, ngước trông lên
Mẹ - đôi tay cụt, đầy thương cảm
Ơn phước tuôn trào, đáng ca khen.
Mẹ chịu thiệt thòi, toàn trinh khiết
Con nhận đầy dư, đủ đớn hèn.
Thân phận mỏng giòn, bao cám dỗ
Quyết giữ tinh tuyền giữa đua chen.

4. NỐI DÀI TAY MẸ

Đức Mẹ Sầu Bi - Mẹ Măng Đen,
Hành hương kính Mẹ đã thành quen,
Đón nhận ơn lành từ tay cụt,
Nối dài tay giúp kẻ nghèo hèn.

Minh Sơn

Hướng về đại lễ Đức Mẹ Măng Đen

Giáo phận Kon Tum 8-9/12/2023.

Đền thánh Đức Mẹ sầu Bi Măng Đen

Linh đài Đức Mẹ Măng Đen