Đã có những đoạn đường - Tác giả: Xuân Tân Phong

Xuân Tân Phong
Đã có những đoạn tình Chúa ơi, bước chân hoang đàng, lỗi nhịp xưa, chưa sống trọn lời thề. lòng nhủ thầm, đủ rồi, thôi về đi. NGUỒN:


Đã có những đoạn đường Chúa ơi,
vui với đời, say với tình, cháy cho một lý tưởng,
để rồi chiều nao, ngồi bên hiên nhà nghe mưa,
mà lòng hỏi lòng, tôi đang tìm gì thế?

Đã có những đoạn tình Chúa ơi,
bước chân hoang đàng, lỗi nhịp xưa, chưa sống trọn lời thề.
Lòng nhủ thầm, đủ rồi, thôi về đi.
Một lời tạ tội, cho hoa thắm, cho đời thôi trật nhịp Thương.

Cũng đã có những đoạn trường Chúa ơi,
lang thang hoài, thấy chân trần mỏi mệt.
Tìm về để quên hết chua cay,
tìm về để định giá, xem lại lối đi.
Những giây phút nghỉ ngơi, bồi dưỡng,
với ly caffe đen, thêm chút nhạc sầu.

Đã có những đoạn tuyệt Chúa ơi,
khi chọn lựa một điều gì đó.
Biết bên ấy buồn,
nhưng...
bên ni đành phải chọn.
bên tình, bên lý, bên nào nặng hơn?
Con không cân đo đong đếm,
vì cán cân nhân gian khó đo cho tường.
nhưng, Cha ơi,
đi rồi còn ngoảnh lại con sợ không phải lý.
xin ơn quyết đoán để khỏi nước đôi bờ.

Lại có những đoạn đường Chúa ơi,
chiều dần buông bước chân về tuyệt vọng.
Ngày ra đi hân hoan nhường nào, ngày ra về gánh chất đầy chứng ấy.
Lý tưởng sai, hay con tim còn chưa giác ngộ đủ?

Nhưng...
Dù là con đường nào, chọn lựa nào đi nữa,
con với Chúa cũng chỉ có một lối đi.
Vì tình Chúa luôn vẹn tròn!


Xuân Tân Phong