Chúa thương con - Tác giả: Sr. Dương Thụy Nhi

Xuân Tân Phong
Tạ ơn Chúa, ngàn đời tạ ơn Chúa NGUỒN:


Chúa thương con thuở nào con đâu biết
Quá thương con tác tạo cách lạ lùng
Con lớn dần trong khung trời dạ mẹ
Chúa canh chừng đưa mắt ghé thăm con.

Rồi thời gian Chúa thấy đã lớn khôn
Định ngày sẵn. Con chào đời vui sướng
Oa oa oa...Mọi người cười thương mến
Hướng về con gia bảo đến trong nhà.

Tạ ơn Chúa, ngàn đời tạ ơn Chúa
Con làm người, làm con Chúa toàn năng
Chúa thương con dẫu khi chẳng bằng lòng
Con ngỗ nghịch nhưng Ngài thương, thương mãi.

Rồi đỡ nâng dắt dìu qua năm tháng
Đặt con vào tình cảm mến trào dâng
Con nghẹn ngào. Hạnh phúc. Chúa chọn con
Rất mau mắn đáp lại lời mời gọi.

Từng tháng ngày con sống trong ơn gọi
Khi niềm vui dâng kín ngập cõi lòng
Bao nỗi buồn lầm lỗi cứ song song
Nhưng Chúa đó trong buồn vui con sống.

Nói làm sao tình Chúa không bờ bến
Đặt con nên khí cụ Chúa cần dùng
Con nguyện đời cùng ơn ban của Chúa
Sống hết mình đền đáp tình Chúa thương.

Huế 4.2013, Dương Thụy Nhi