Giới thiệu Ban từ vựng Hán Nôm Công giáo

Lan Mary
Ban từ vựng Hán Nôm Công giáo được Đức Cha chủ tịch Ủy ban Giáo Lý Đức Tin, Gioan Đỗ Văn Ngân thành lập vào tháng 8 năm 2023. Để giới thiệu Ban từ vựng Hán Nôm Công giáo với truyền thông, Đức Cha chủ tịch đã tham dự buổi tọa đàm với Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết và Thầy Michel Nguyễn Hạnh. NGUỒN:

Ban từ vựng Hán Nôm Công giáo được Đức Cha chủ tịch Ủy ban Giáo Lý Đức Tin, Gioan Đỗ Văn Ngân thành lập vào tháng 8 năm 2023. Để giới thiệu Ban từ vựng Hán Nôm Công giáo với truyền thông, Đức Cha chủ tịch đã tham dự buổi tọa đàm với Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết và Thầy Michel Nguyễn Hạnh.

Buổi tọa đàm giới thiệu công việc của Ban từ vựng Hán Nôm Công giáo:

1. Tổ chức biên tập, hiệu đính, số hóa phần quốc ngữ và chữ Nôm, xuất bản có imprimatur và có giấy phép nhà xuất bản, kho sách Hán Nôm mà Cha Vinh Sơn Nguyễn Hưng (†) cùng nhóm Hán Nôm của ngài đã thực hiện.

2. Trong quá trình số hóa phần chữ Nôm các bản văn Hán Nôm Công giáo sẽ thực hiện bộ font chữ Nôm Công giáo.

3. Tổ chức biên soạn và xuất bản quyển Từ điển chữ Nôm Công Giáo, có văn liệu từ các sách Hán Nôm Công giáo đã làm, có imprimatur và có giấy phép nhà xuất bản.

4. Tổ chức thu thập các sách, tài liệu Hán Nôm Công giáo đang ở rải rác các nơi để thành lập Thư viện Hán Nôm Công giáo.Nguồn: Tgpsaigon.net

Ban Truyền thông TGP. Sài Gòn