Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - Tác giả: Phong Trần

Lan Mary
Sao-lô quê ở Tác-xô Chỉ mong tìm giết môn đồ Giê-su Được thư thượng tế cấp cho Hội đường gởi khắp, quyết dò ra ngay: Trẻ già, bất luận gái trai Thảy đều bắt trói, giải ngay về thành. NGUỒN:

Sao-lô quê ở Tác-xô
Chỉ mong tìm giết môn đồ Giê-su
Được thư thượng tế cấp cho
Hội đường gởi khắp, quyết dò ra ngay:
Trẻ già, bất luận gái trai
Thảy đều bắt trói, giải ngay về thành.

Ngày ông hăm hở khởi hành
Bầu trời Đa-mát trong lành sáng tươi.
Bỗng đâu luồng sáng từ trời
Loé lên, giáng thẳng xuống người ông luôn.

Té lăn xuống đất kinh hồn
Ông nghe như tiếng sấm dồn bên tai:
"Sa-un, sao bắt Ta hoài?"
Run run ông đáp: "Lạy Ngài là ai?"
"Giêsu, là kẻ mà ngươi
Vẫn hằng bắt bớ không thôi bao ngày;
Đứng lên, lập tức đi ngay
Vào thành, sẽ rõ chuyện này là chi!"

Sững sờ bao kẻ cùng đi
Việc vừa xảy đến, lạ kỳ xiết bao!
Nghe thôi, nào thấy người nào
Trừ ai được Đấng Tối Cao truyền lời.

Sao-lô đứng dậy tức thời
Mắt dù vẫn mở nhưng đời tối đen!
Anh hùng yên ngựa bao phen
Giờ lần từng bước, mon men theo người.
Ba ngày không thấy mặt trời
Nơi thành Đa-mát, biếng lười uống ăn...

Chúa truyền môn đệ lời răn:
"Ngươi mau đứng dậy áo khăn chỉnh tề.
Nhà Giu-đa, tạm cho thuê
Ở trên Phố Thẳng, tìm về cho Ta
Sao-lô, người ấy tên là
Tác-xô, quê quán sinh ra người này.
Hắn đang cầu nguyện nơi đây
Ngươi mau tìm đến đặt tay lên người.
Để y nhìn thấy mặt trời
Kha-na-ni hãy nhớ lời Ta trao!"

Môn đồ bối rối làm sao:
"Con từng nghe được âm hao người này:
Làm bao điều dữ xưa nay
Thành Sa-lem ấy tháng ngày rối ren.
Nơi đây, thượng tế trao quyền
Đánh và bắt trói bao phen dân Người."

Chúa liền phán lại tức thời:
"Cứ đi, thực hiện như lời của Ta.
Đấy là lợi khí sinh ra
Dùng làm vinh hiển danh Ta với đời."

Vâng nghe Thiên Chúa truyền lời
Môn đồ lãnh nhận, tức thời khắc ghi.
Ông liền vội vã ra đi
Đến và gặp gỡ, thực thi ý Người:

"Sa-un! Chúa Cả đất trời
Sai tôi đến để truyền lời cho anh
Giê-su, Đấng Thánh nhân lành
Dọc đường, anh được Thánh Danh tỏ bày.
Người sai tôi đến nơi đây
Cho anh sáng mắt, tràn đầy Thánh Linh".

Rồi thì vảy cá thình lình
Bong ra, mắt lại sáng tinh tỏ tường.
Sao-lô giờ lại thấy đường
Ông liền trổi dậy khỏi giường bước ra.

Ca khen tình Chúa bao la
Chịu ơn thánh tẩy, ngợi ca Danh Người.
Ông ăn, mạnh khoẻ đợi thời
Làm người rao giảng, nói lời thánh ngôn.
Lưu truyền khắp cả càn khôn
Tông đồ dân ngoại, trường tồn thiên thu.

Những người theo Chúa Giê-su
Cùng noi gương thánh Tông đồ Phao-lô:
Một lòng hoán cải, khiêm nhu
Niềm tin son sắt muôn thu vững bền;
Sống đời chứng tá trung kiên
Truyền rao chân lý đến quên thân mình;
Quyết làm cho Chúa sáng danh
Yêu thương, can đảm, nhiệt thành, tín trung;
Trong tình liên đới, hiệp thông
Tham gia, sứ vụ ta cùng chung tay
Dựng xây Hội Thánh hôm nay
Muối – men – đuốc sáng như Thầy ước mong.
Đoàn con khấn nguyện dốc lòng
Thánh Tông đồ giúp thông công chuyển cầu.

Phong Trần