Con tìm gì? - Tác giả: Cóc Hoa

Lan Mary
Đôi chân con nhẹ bước theo Thầy Thỏa nỗi khát bao ngày tìm kiếm Chúa quay lại, âu yếm thân thương Con tìm chi trên đường theo Chúa? NGUỒN:

(Chúa Nhật 2 Tn, năm B)

Đôi chân con nhẹ bước theo Thầy
Thỏa nỗi khát bao ngày tìm kiếm
Chúa quay lại, âu yếm thân thương
Con tìm chi trên đường theo Chúa?

Là con chiên của Chúa mỗi ngày
Sống ngoan hiền chẳng sai luật dạy
Nay được hỏi nhìn lại tâm hồn
Con tìm chi, trí khôn suy gẫm.

Phải chăng con quanh quẩn bạc tiền
Mải mê luôn đi tìm của cải
Sống phung phí, thừa thãi đầy dư
Mà quên đi dân cư nghèo đói?

Phải chăng con buộc trói địa danh
Con cố gắng đua tranh chức tước
Để người đời phải ngước trông lên
Mà dìm xuống người bên cạnh mình?

Phải chăng con đi tìm tình thú
Muốn mọi người chú ý đến con
Để mỗi ngày héo hon tình Chúa
Và quên mất lời hứa tin yêu?

Lạy Chúa Trời, bao điều tìm kiếm
Có thật con bước tiến theo Ngài
Khi mỗi ngày con chẳng tìm Chúa
Mà con tim chất chứa nhân gian.

Ôi lạy Chúa, tâm can con hiến
Xin dâng trọn ý chí con tim
Để chính con biết tìm kiếm Chúa
Ngài ở đâu, lạy Chúa của con?

Cóc Hoa