Hãy đưa tôi gặp Người - Tác giả: Maria Trang Đài

Lan Mary
Chốn cửu trùng, tôi chẳng thể chạm tới Người tôi yêu vời vợi ở trên cao Ai đưa tôi lên cùng ánh quang hào Nhờ tinh tú dẫn tôi vào, Người đợi NGUỒN:

Chốn cửu trùng, tôi chẳng thể chạm tới
Người tôi yêu vời vợi ở trên cao
Ai đưa tôi lên cùng ánh quang hào
Nhờ tinh tú dẫn tôi vào, Người đợi

Hay khói trầm đưa hồn tôi theo với
Mang hương tình ngào ngạt tới thiên nhan
Nơi ẩn nương chẳng đâu bằng thiên đàng
Nép bên Người, ôi! Vô vàn vui sướng

Người tôi yêu, phải chăng là Chúa Thượng
Sao đơn sơ mượn tấm bánh trắng ngần
Chọn nhà tạm bé nhỏ để ẩn thân
Chắc Người muốn đến gần tôi như thế?

Hãy đưa tôi vào diệu huyền Thánh Thể
Bình Thánh nào tôi để Người ngự trong?
Chẳng đâu xa ở sâu tận cõi lòng
Mở cửa hồn mong Người vào chiếm giữ.

Maria Trang Đài 21/01/2024.