Mừng thánh Giuse - Tác giả: Phong Trần

Lan Mary
Ngài nêu gương mẫu khiêm nhường Cho ai khao khát con đường Phúc Âm. Hy sinh, phục vụ âm thầm Sống theo lời Chúa, thành tâm trọn đời. Bình an, hạnh phúc tuyệt vời Phúc phần gia nghiệp Nước Trời mai sau. NGUỒN:

Giuse dòng dõi thánh vương
Sánh duyên trinh nữ, tân nương diễm kiều;
Trước khi về sống một lều
Đã mang thai Chúa Con yêu giáng trần;
Do quyền năng của Thánh Thần.
Giuse công chính, toan phần rút lui
Định tâm kín đáo thế rồi
Nhưng thần sứ báo tin vui thế này:

Giuse đừng ngại, đón ngay
Maria được tràn đầy Thánh Linh;
Cưu mang Con Đấng uy linh
Hài Nhi Trinh Nữ hạ sinh sẽ là:
Giêsu, Con Một Chúa Cha
Chính Người giải cứu, thứ tha tội đời!

Giuse tỉnh giấc bồi hồi
Ông làm theo đúng như lời báo tin.
Con người công chính, vững tin
Lắng nghe lời Chúa giữa nghìn hoang mang!
Dầu cho thực tế phũ phàng
Kiên trì tín thác, Chúa hằng đỡ bênh!
Giuse công chính quên mình
Vâng theo thánh ý, trọn tình yêu thương.

Ngài nêu gương mẫu khiêm nhường
Cho ai khao khát con đường Phúc Âm.
Hy sinh, phục vụ âm thầm
Sống theo lời Chúa, thành tâm trọn đời.
Bình an, hạnh phúc tuyệt vời
Phúc phần gia nghiệp Nước Trời mai sau.

Phong Trần