Một chiều Canvê - Tác giả: Kình Lạc

Lan Mary
Chiều tà ngả bóng Can-vê Kìa ai lê bước não nề đau thương Vai mang Thập Giá dặm trường Mồ hôi hoá máu chặng đường Chúa đi. NGUỒN:

Chiều tà ngả bóng Can-vê
Kìa ai lê bước não nề đau thương
Vai mang Thập Giá dặm trường
Mồ hôi hoá máu chặng đường Chúa đi.

Ai ơi ca khúc sầu bi
Người đi nào có màng chi Thập hình
Dẫu rằng phải chịu đóng đinh
Tình yêu chuộc lấy tội tình muôn phương.

Chiều buồn ôm cảnh thê lương
Lưỡi đòng đâm thấu cạnh nương long Người
Máu đào cùng nước tuôn rơi
Và kia đá tảng tức thời chuyển rung.
Mây mù chiếm hữu không trung
Đêm đen u tối hoành tung khắp trời:
Này Người Con Thật Chúa Trời
Hôm nay cứu thế, ngàn đời chớ quên!

Quỳ bên Thánh Giá nhìn lên
Mẹ thương Mẹ khóc Con trên Thập hình
Vì nhân loại vướng tội tình
Ngôi Hai xuống thế, hiến mình chuộc ta:
"Lạy Cha, xin hãy thứ tha
Kẻ không hiểu biết, gây ra tội đời;
Vênh vang, phỉ báng nhạo cười
Áo choàng con chịu cảnh người bốc thăm.
Lòng Cha từ ái ngàn năm
Thứ tha thù ghét hờn căm tội đời."

Nhìn lên Thập Giá cao vời
Lòng con trĩu nặng tội đời mưa sa
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Vầng ô bóng nguyệt chan hoà tứ phương
Trời cao phủ lấp trùng dương
Làm sao kể xiết tình thương của Ngài!

Lạy Ngài, Thiên Chúa Ngôi Hai
Can-vê năm ấy, bước dài trường sơn
Đồi cao mình Chúa độc đơn
Lòng con theo Chúa đâu sờn khó khăn
Ngàn lần thống hối ăn năn
Yêu thương, nguyện sống giới răn tuyệt vời!

Mùa Chay đã tới người ơi
Lắng nghe lời Chúa gọi mời thiết tha:
"Con ơi, hãy vác cùng Ta
Việc con sẽ đẹp lòng Cha trên trời!"
Cùng mang Thập Giá sáng ngời
Can-vê đường cũ, cuộc đời hôm nay.

Kình Lạc