Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Anrê Nguyễn Ngọc

Lan Mary
Kính thưa quý độc giả, BBT VTCG vừa nhận được tin cáo phó cụ cố Anrê Nguyễn Ngọc, thân phụ ba tác giả Nhà thơ Nữ tu Bích Ngọc (NVHB Ban Mê Thuột), Nhà thơ Nữ tu Scholastica (OSB Ban Mê Thuột) và Nhà thơ Cát Vàng (+) vừa được Chúa gọi về. NGUỒN:

Kính thưa quý độc giả, BBT VTCG vừa nhận được tin cáo phó cụ cố Anrê Nguyễn Ngọc, thân phụ ba tác giả Nhà thơ Nữ tu Bích Ngọc (NVHB Ban Mê Thuột), Nhà thơ Nữ tu Scholastica (OSB Ban Mê Thuột) và Nhà thơ Cát Vàng (+) vừa được Chúa gọi về.

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, BBT VTCG xin thành kính phân ưu với gia đình tang quyến, và xin quý độc giả khắp nơi cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Anrê sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

BBT VTCG