Dã quỳ thương, nhớ thầy sáu Do - Tác giả: Lm. Cát Đen

Lan Mary
Ô kìa vàng vĩ dã quỳ Cung đàn ngân thánh bờ mi ngọc ngà. Buôn làng tiếng hát ngân xa Qui Nhơn xúc động tiếng ca ngọt ngào. NGUỒN:

Ô kìa vàng vĩ dã quỳ
Cung đàn ngân thánh bờ mi ngọc ngà.
Buôn làng tiếng hát ngân xa
Qui Nhơn xúc động tiếng ca ngọt ngào.
Bập bùng ánh đuốc lòng trao
Cồng chiêng hòa đạo lưu giao nghĩa tình.
Em nhìn ánh mắt lung linh
Thầy Do giảng đạo nghe mình nôn nao.
Bụng này yêu Chúa dạt dào
Hồng ân rửa tội, má đào thêm xuân.
Dã quỳ mạnh mẽ, thủy chung
Trăng thương, sao nhớ bước cùng bên nhau.
Cà phê mùa chín đỏ au
Ta cùng đi hái về mau mùa mừng.
Lòng mình rộn tiếng t'rưng
Ô hay tiếng Chúa Tin mừng kết hoa.
Em ơi công đức thầy Do
Mình cùng vun xới cho hoa đầy rừng.

Công Chánh 5-2024, Cát Đen