Hoa dâng Mẹ - Tác giả: Thanh Chi

Lan Mary
Náu nương theo bóng Mẹ hiền Qua bao ghềnh thác, bao miền bể dâu. Dọc đời gió bụi, vó câu Thêm hoa góp lại theo màu thời gian. Qua bao thử thách gian nan Chùm hoa kiên định bền gan đến cùng. Hôm nay, trong nắng tươi hồng Con xin ôn lại qua dòng thời gian Tạ lòng Mẹ đã thương ban Hồn con ấm áp chứa chan ơn lành. NGUỒN:

Lúa chiêm vàng mượt nương đồng
Gió ru diều sáo, nắng hồng gọi hoa.
Rộn lòng con thảo gần xa
Yêu thương tình Mẹ bao la biển trời.
Tìm hoa, rảo khắp núi đồi
Về tôn vinh Mẹ nức lời ca dâng.
Tỏ niềm tín thác xin vâng
Bao lòng cảm mến bâng khuâng dạt dào

Đây bông hồng thắm tươi màu
Thắp nguồn lửa mến trước sau vẹn tình.
Đây cành huệ trắng tươi xinh
Xin ơn trong vẹn, khiết tinh mọi đàng.
Đây hương sắc tím dịu dàng
Hy sinh, khiêm hạ không màng lợi danh.
Đây hoa vàng sáng lung linh
Cao sang là đích quang vinh nước trời.
Mẹ ơi, con Mẹ ngỏ lời
Xin dâng thêm cả hoa đời tuổi thơ.
Là trong khờ dại, đơn sơ
Là bao khiếm khuyết, mộng mơ, hãi huyền...

Náu nương theo bóng Mẹ hiền
Qua bao ghềnh thác, bao miền bể dâu.
Dọc đời gió bụi, vó câu
Thêm hoa góp lại theo màu thời gian.
Qua bao thử thách gian nan
Chùm hoa kiên định bền gan đến cùng.
Hôm nay, trong nắng tươi hồng
Con xin ôn lại qua dòng thời gian
Tạ lòng Mẹ đã thương ban
Hồn con ấm áp chứa chan ơn lành.

Thanh Chi