Tri ân Chúa-cám ơn đời - Tác giả: Phạm Ngọc Lan

Lan Mary
25 năm mãi vuông tròn "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 136). Một đời tận hiến yêu thương ‘Cung Trầm’ sâu lắng, thánh đường ngân nga. NGUỒN:


(Mừng ngân khánh linh mục của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng)

25 năm mãi vuông tròn
"Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 136).
Một đời tận hiến yêu thương
'Cung Trầm' sâu lắng, thánh đường ngân nga.

Lời kinh sớm tối thiết tha
Mến tin trông cậy khúc ca vang trời.
'Đi trong Thần khí' rạng ngời
Loan truyền Lời Chúa giữa đời, chứng nhân.

Hồng ân nối tiếp Hồng ân
Muôn lòng hiệp nhất con dân một nhà
Niềm vui Phát Diệm gần xa
Tin Mừng lan tỏa, bao la tình Trời.
Tri ân Chúa, cám ơn đời!

Phạm Ngọc Lan, 30/06/2024