Sức mạnh quyền năng Thiên Chúa - Tác giả: Thế Kiên Dominic

Lan Mary
Hai phép lạ dạy ta đời sống đạo Có Đức Tin, luôn trông cậy vững vàng Sống Tin Mừng, phó thác chẳng hoang mang Qua thử thách sẽ an vui trong Chúa. NGUỒN:

(Phỏng theo Tin Mừng Mc 5,21-43)

1)
Phép lạ Chúa chữa người phụ nữ loạn huyết.
Trên đường Chúa đến nhà Trưởng Hội
Chữa con ông hấp hối giờ này
Có người phụ nữ tới ngay
Lấn chen với đám theo Thầy quá đông.

Bà loạn huyết lâu không chữa được
Nghe tin mừng, bà bước kịp thời...
Tin rằng: chỉ đụng áo Người
Bệnh nhờ sức mạnh Chúa Trời giải thông.

Niềm tin ấy đã không thất vọng
Huyết cầm ngay khi đụng áo Người
Bà mừng, mừng quá đi thôi.
Chúa quay mặt hỏi: ai người đụng Ta?

Bà run sợ, phục sà xuống đất
Miệng tuyên xưng sự thật tội tình.
Trọn đời Ơn Đấng Cứu Tinh
Con xin ghi tạc giữ mình sắt son.
Chúa rằng: Đức Tin cứu con.

2) Phép lạ Chúa chữa con gái ông Trưởng hội đường
Khi gần tới nhà ông Trưởng hội
Có người nhà vội tới loan tin.
Con gái đã chết im lìm,
Đừng phiền Thầy nữa cho yên phận đời.

Chúa mới phán một lời an ủi
Nó ngủ thôi chẳng phải chết đâu.
Tới nơi Chúa bước vô sâu,
Có ba môn đệ dẫn đầu mẹ cha.

Nắm tay bé Chúa ra mệnh lệnh
Hỡi bé em! Hãy dậy cho ngoan.
Tức thì bé bật dậy luôn
Mọi người kinh ngạc chẳng còn hồ nghi.

Hai phép lạ dạy ta đời sống đạo
Có Đức Tin, luôn trông cậy vững vàng
Sống Tin Mừng, phó thác chẳng hoang mang
Qua thử thách sẽ an vui trong Chúa.

Thế Kiên Dominic