Ánh mắt trần gian - Tác giả: Đa Minh Thiên Sa

Lan Mary
Đúng Ngài là con bác thợ mộc Có mẹ Ngài, anh, chị, họ hàng Và có cả bà con thân thuộc Ôi sợi dây liên kết tình thân. NGUỒN:

(Cảm hứng Tin Mừng Mc 6,1-6)

Những ánh mắt trần gian hạn hẹp
Chỉ nhìn Ngài đứng ở chung quanh
Những câu hỏi sao mà cay nghiệt
Khi thấy Ngài đang ở bên mình.

Đúng Ngài là con bác thợ mộc
Có mẹ Ngài, anh, chị, họ hàng
Và có cả bà con thân thuộc
Ôi sợi dây liên kết tình thân.

Nếu ánh mắt niềm tin rộng mở
Sẽ thấy Ngài đến với thế gian
Nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa
Đến nơi đây loan báo Tin Mừng.

Con nghe Chúa nói lời chua chát
Bị coi thường ngay giữa quê hương
Ngày về quê sao mà u uất
Tiên tri ơi sao bị coi thường.

Khi bàn chân không còn quay lại
Chúa ra đi đến những làng bên
Tiếng thở dài sao còn vọng mãi
Chạnh lòng thương một thoáng ưu phiền

Xin Chúa cho mắt con nhìn thấy
Ngài là Con Thiên Chúa từ trời
Xin cho lòng con tin yêu mãi
Vinh quang Ngài ở khắp muôn nơi.

Khép nỗi buồn từ muôn năm cũ
Chuyện tiên tri về lại quê mình
Xin cho ánh mắt con bừng mở
Để nhìn Ngài là Đấng Cứu Tinh.

Đa Minh Thiên Sa