(Lc 14,37-44)
Tựa mặt đất trong cơn hồng thủy
Bất thình thình ập tới cuốn đi
No-e nhờ vẫn kiên trì
Vâng nghe lời Chúa thoát nguy tử thần

Ngày Con Người giáng lâm tái thế
Phận mỗi người cũng sẽ khác nhau
Người này được Chúa rước mau
Kẻ kia bỏ lại u sầu khóc than

Chỉ mình Chúa tâm can thấu tỏ
Ai giữ Lời thông hiệp mến yêu
Hướng tâm nhắm đến mục tiêu
Cho dù gặp phải bao điều gian nan

Dẫu không biết canh tàn ngày mới
Cũng chẳng hay Chúa tới viếng thăm
Nhưng con tỉnh thức ăn năn
Lắng nghe Lời Chúa ân cần bảo ban

Luôn chuẩn bị sẵn sàng chờ đón
Ngày Con Người ngự đến quang lâm
Hãy mau hoán cải canh tân
Thành tâm sám hối thánh ân dạt dào

Người đương đại bước vào lối cũ
Vẫn say sưa giấc ngủ đam mê
Chúa thương đưa dẫn ta về
Thực thi Ý Chúa thỏa thuê phúc lành

Chờ đợi Chúa nhiệt thành xây dựng
Ngôi nhà chung thế giới bình an
Mong ngày Chúa đến vinh quang
Con đang tỉnh thức hân hoan đón Người


Nt. Bích Ngọc
Được tạo bởi Blogger.