Con Xin Làm Mưa

Unknown

Con xin làm mưa,

Mưa hồng ân Chúa.

Tưới ngàn ruộng lúa,

Hoa trái dư thừa.

 

Con xin làm mưa

Làm mát cho đời

Mang niềm vui mới

Cốc nước ban trưa.

 

Con xin làm mưa

Đem giọt sự sáng

Gởi vào năm tháng

Theo gương Người xưa.

 

Con xin làm mưa

Máu Ngôi Hai ấy

Giúp người đời thấy

Ơn Ngài dìu đưa…

 

Maria Lê Minh Ngọc

(Giải Nhì)