Vì Chúa yêu con

Unknown

(Mã số VVYT 17-027)

Chẳng còn suy nghĩ, lo toan

Chẳng còn cay đắng, trái ngang muộn phiền.

Chẳng lo cơm áo gạo tiền

Về bên Thiên Chúa, trong niềm thương yêu.

Vì Ngài huyền nhiệm cao siêu

Ban ơn cứu độ, Tình Yêu vĩnh hằng.

Ngài là Sự Thật, Công Bằng

Ngài là Thiên Chúa, con hằng ước mơ.

Cho con khỏi cảnh bơ vơ

Cứu con ra chốn nhớp nhơ tội đời.

Ôi Tình Chúa quá cao vời

Vì Yêu, Chúa vẫn trọn đời bên con.