Con đã thấy ơn Ngài

Unknown


Lặng nghe chuông vọng ngân vang
Ưu tư sầu tím hai hàng lệ rơi
Lững lờ nước chảy mây trôi
Trần gian con đứng chơi vơi giữa đàng

Ngõ này vừa đẹp vừa sang
Ngõ kia sao lại hố hang đen xì
Làm sao con dám bước đi
Nếu không có Chúa thầm thì bên tai

Đường đi ôi quá là dài
Bao nhiêu lần ngã có Ngài kề bên
Đỡ nâng con bước vững bền
Về bên nhan Thánh đáp đền ơn Cha

Cảm  tạ tình Chúa hải hà
Mắt con đã thấy bao la tình Ngài
Xin thêm Thập Giá trên vai
Cho con vác lấy để Ngài nghỉ chân

Sao Mai (Quảng Ngãi)