Hạt Lệ Pha Lê

Unknown


Lầm lũi đếm những bước chân
Suốt tháng năm dài xuôi ngược
Chầm chậm mà vẫn tất bật
Đạp trên gai nhạc, gai thơ

Hoàng hôn nhạt nắng ngẩn ngơ
Câu thơ có vị mặn chát
Cay xé lòng từng nốt nhạc
Hòa âm thành đoản-khúc- đời

Gom nhặt triệu hạt lệ rơi
Phơi sương cho thành đá cục
Những hạt lệ vẫn trong suốt
Tuyệt vời những hạt-lệ- pha-lê!

Trầm Thiên Thu