Tìm Chúa…

Unknown

(Mã số VVYT 17-040)

Con đi tìm Chúa, Chúa ơi,

Tìm trong câu hát, trong lời Phúc âm.

Tìm trong lặng lẽ, âm thầm,

Cỏ cây, hoa lá ươm mầm xinh tươi.

Con tìm Chúa khắp mọi nơi,

Từ nơi biển đảo đến nơi núi rừng.

Miệt mài chẳng phút nào ngưng,

Can trường, nhẫn nại không dừng bước chân.

Con đi tìm Chúa bao lần,

Để con thấy được phúc phần thế gian.

Để con mắt sáng, lòng can,

Để con biết Chúa, suối nguồn Yêu thương.

Con tìm trong những giáo đường,

Vòng tay Nhân ái vẫn thường đợi con.

Tìm nơi hi vọng không còn,

Tìm nơi áp bức, roi đòn, thịt da.

Tìm nơi Nhan thánh Chúa Cha,

Vang câu chúc tụng, Chúa là Ki Tô.

Tìm nơi em bé bi bô,

Tìm nơi bà cụ, nấm mồ nghĩa trang.

Tìm Chúa trong chốn Thiên Đàng,

Hay nơi Luyện ngục còn đang nguyện cầu.

Dù con tìm Chúa nơi đâu,

Con vẫn yêu Chúa tận sâu tâm hồn.

Bên con những lúc vui buồn,

Ngài là Thiên Chúa, là Nguồn Thánh ân.

Để con cất bước đôi chân,

Truyền rao lời Chúa, Phúc âm nước Trời.

Con là muối mặn cho đời,

Con là ánh sáng, xin Người đỡ nâng.

Trọn đời con quyết Xin vâng,

Ánh sáng, muối mặn, lòng dâng lên Ngài.

Amen

17.02.2017