Anh bạn Hiv/Aids

vanthoconggiao.net

(mã số VVYT 17-056)

Anh tồn tại nhưng anh đâu hiện hữu

Cuộc đời này vội vã lánh xa anh

Anh vươn lên, anh vẫn muốn trọn lành

Như Chúa dạy Phúc Âm ngàn xưa đó.

Nhưng than ôi nào đâu phải chuyện nhỏ

Khi cuộc đời - tha nhân sợ hãi anh

Cũng chỉ vì một lần xưa lỡ đành

Mang trong mình căn bệnh “ngàn năm” đó.

 

Để tồn tại đã thập phần gian khó

Để hiện hữu ôi sao khó gấp trăm

Đằng sau đó, sau khuôn mặt “hầm hầm”

Một mảnh hồn đang âm thầm sám hối.

 

Một mảnh hồn đang ngày ngày mong mỏi

Sống cuộc đời hiện hữu với tha nhân

Hồn khắc khoải một cuộc sống thiên thần

Đời mai hậu tồn tại và hiện hữu.