Miền Trung

Unknown

(Mã số VVYT 17-052)

Miền Trung gánh Mẹ oằn vai

Con đi xa xứ giêng hai gọi thầm

Ngày về mắt bão quầng thâm

Bắp cày loáng vệt trâu đằm ruộng khan

 

Buồm chan khơi ngập giọng khàn

Bờ lan ngấn lệ đỏ ngàn dặm khuya

Con về ngắm lại dáng xưa

Chụm trưa mắt lưới ghim xua bóng dồn

 

Chuông buông Thánh lễ Linh hồn

Thuyền cha neo giữa bãi cồn bình yên

Ô màu mẹ cấy mầm chen

Khăn chiều con thả ướt mềm hoàng hôn

 

Ao vuông dậy bóng lưới tròn

Bom dài đạn ngắn rỉ mòn đáy sâu?

Thánh đường phục nét Á Âu

Phố nghề ai vẽ nhịp cầu Đông Tây

 

Con xoa lưng Mẹ lõm gầy

Chợt hừng đông cuộn chuỗi ngày miền Trung!