Chúa Là Sự Sống, Sự Sống Lại

Unknown
 
Chúa là sự sống trong con
Khát mong, ý nghĩ, tâm hồn, xác thân
Con đi Chúa cũng bước chân
Con nằm Chúa ngủ xinh ngần trong con
 
Con buồn đau, Chúa mỏi mòn
Con vui vẻ, Chúa cười giòn ngất ngây
Làm gì Chúa cũng chung tay
Đi đâu cũng thấy có Ngài với con
 
Lạ đời chiều xuống héo hon
Trong con Chúa vẫn hãy còn thanh xuân
Thời gian lục, thất, bát tuần
Ngài là sức trẻ trong thân hơi tàn
 
Dẫu cơn hấp hối bàng hoàng
Con tin sẽ chết bình an trong Ngài
Khác chi một giấc ngủ dài
Ngài cho thức dậy cùng Ngài Phục Sinh
 
Xin cho lòng mãi vững tin
Yêu con Chúa mãi giữ gìn đời con
Chúa là Sự Sống trần gian
Chúa là Sống Lại Vinh Quang muôn đời
 
Hương Nam