Bình nhiên-Dã Tràng Cát

vanthoconggiao.net

Chim ríu rít lá xanh lòng một tí
Cái bình nhiên của sự sống cao dâng
Một tĩnh mịch đem hơi thở lâng lâng
Vào hoan lạc chén đời vâng Thiên Ý.
 
Vỏ sự sống phơi bầy trên giá nghĩ
Bức bình nhiên hương sắc vị vô biên
Nét tĩnh lặng đã xoá lấp ưu phiền
Cảm hoan lạc hồn rung tơ Thiên Ý.
 
Cái bé nhỏ soi sáng điều tuyệt mỹ
Góc bình nhiên mà kỳ vỹ vô song
Tâm tĩnh cảm giao thoa lòng thi vị
Chút hân hoan nở mắt ngời Thiên Ý.
 
Vực vực lên giữa lối nguồn thánh khí
Mắt bình nhiên ký lưu vào tâm nhĩ
Giấc tĩnh nguyện nhen lửa nhóm phục sinh
Sống canh tân sủng lộc trời Thiên Ý.
 
Mảnh bình thường bao la đời khôn ví
Đường bình nhiên ai tung hoành tỉ thí
Gắng gỏi mau chân bước đến Nhà Cha
Cuộc trần gian cuộc chu toàn Thiên Ý.
 
Dã Tràng Cát
Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ
Sài Gòn sớm 1/5/2017