Cảnh đời

Unknown
 
Giữa cuộc đời bóng tối
Con biết tựa vào ai
Niềm tin đi muôn lối
Nơi đâu tìm thấy Ngài.
 

Con đứng lặng nhìn xem
Từng dòng người vội vã
Sao không ai đoái thèm
Ngôi Thánh Đường lạnh giá.
 

Lòng con chợt tê tái
Khi thấy Chúa ngước nhìn
Thế gian vô tình mãi
Mặc cho Chúa một mình.
 

Lạy Chúa xin giúp con
Sống cuộc đời thánh hiến
Để ý Chúa vẹn toàn
Làm dân nên thánh thiện.
 
* Matta Thái Thị Diễm My
Gx. Cây Rỏi
Sn: 1999
Giải Triển vọng