Chùm thơ Đường Emmau-Nt Bích Ngọc

vanthoconggiao.net
 
1. MỞ TRÍ SOI LÒNG

“Chúa Giêsu giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24,27)
Hai môn đệ Emmau lê bước
Trở về làng mộng ước vỡ tan
Thầy chưa thiết lập ngai vàng
Khổ hình thập giá kinh hoàng treo thân
 
Chúa Phục Sinh tiến gần nhập cuộc
Đường Emmau sánh bước môn sinh
Thổi luồng sinh khí Thánh Linh
Ân cần giải thích Thánh Kinh về Ngài
 
Chúa mở trí soi lòng môn đệ
Hiểu chính Ngài phải chịu khổ đau
Phục Sinh sống mới khởi đầu
Đó là kế hoạch nhiệm mầu Ý Cha
 
Tâm hồn họ mở ra, bừng cháy
Lửa niềm tin cuộn chảy toàn thân
Lời thiêng thấm nhập chữa lành
Khổ đauThánh giá biến thành vinh quang
 
Lời Sách Thánh liên quan đến Chúa
Thân phận Người từ thủa ban sơ
Emmau Chúa cứ giả vờ
Muốn đi xa nữa để chờ đợi con
 
Chúa chờ con mở lòng khao khát
Mở trí con đón nhận Phúc Âm
Lắng nghe tiếng Chúa âm thầm
Thương con giải thích nâng tầm trí khôn
 
Nơi quán trọ Chúa còn Bẻ Bánh
Môn đệ Ngài lãnh nhận, trao ban
Lời Ngài,Thánh Thể kho tàng
Dưỡng nuôi hồn xác, thiên đàng phúc vinh.
Nt. Bích Ngọc


 


2. BỪNG SÁNG NIỀM TIN


“Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người” (Lc 24, 31)
Hai môn đệ Em-mau ủ rũ
Nỗi kinh hoàng án tử Giêsu
Trùm lên tâm trí mịt mù
Mộng vàng theo Chúa kể như hão huyền
 
Người đến gần hàn huyên bầu bạn
Lời Kinh Thánh bừng sáng niềm tin
Con Người phải chịu đóng đinh
Mới vào trong cõi quang vinh của Người
 
Chúa cho thấy chân trời hy vọng
Điều thẳm sâu họ vẫn chờ mong
Giêsu bến đỗ đợi trông
Xin Người hiện diện suốt trong cuộc đời
 
Người sánh bước ban Lời dạy dỗ
Dẫn vào đường cứu độ yêu thương
Em-mau một cuộc hành hương
Gai chông sỏi đá cuối đường Phục sinh
 
Người bẻ bánh tỏ mình môn đệ
Sáng bừng lên Thánh Thể Tình Yêu
Tuôn tràn sức sống huyền siêu
Bên người tín hữu cô liêu dặm trường
 
Người biến mất khôn lường bí nhiệm
Khi họ vừa thấy Chúa Phục Sinh
Gọi lòng nhân thế vững tin
Vượt qua chứng cứ hữu hình giác quan
 
Đường lữ thứ gian nan tăm tối
Thánh Kinh Người dẫn lối con đi
Thân Mình Thánh Thể diệu kỳ
Hiến trao nhân loại chỉ vì tình yêu.
Nt. Bích Ngọc
 
3. MỘT NIỀM TIN KÍNH SẮT SON
“Đức Giêsu bảo Tôma:“Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy.  đừng cứng lòng nữa nhưng hãy
tin”(Ga 20, 27b)
Mất phương hướng đau buồn sợ hãi
Các Tông đồ tụ lại một nơi
Bất ngờ Chúa đến chiếu ngời
Cho xem thương tích ban lời Bình An
 
Tám ngày sau hiện ra lần nữa
Bảo Tôma hãy xích vào trong
Đưa tay xỏ tận nương long
Thôi đừng cố chấp cứng lòng cậy tin
 
Nhìn thấy Chúa Phục Sinh vinh hiển
Biểu lộ lòng Thương Xót bao la
Tôma phủ phục vỡ òa
Con tim trăm mảnh Chúa tha lỗi lầm
 
Bật thành tiếng tâm thành yêu Chúa
“Lạy Chúa con, Thiên Chúa của con!”
Đức Tin soi chiếu tâm hồn
Ông tuyên xưng Chúa càn khôn nhiệm mầu
 
Chúa vẫn bắc nhịp cầu gặp gỡ
Với từng người hoa nở vườn thiêng
ĐứcTin câu chuyện rất riêng
Món quà Cứu Độ diệu huyền Chúa ban
 
Dẫu không chạm đến sườn của Chúa
Cũng không thấy thương tích tận nơi
Nhưng nhờ Kinh Thánh chiếu soi
Con Tin Người đã rạng ngời Phục Sinh
 
Cùng Tôma sấp mình kính mến
Tuyên xưng Ngài, Thiên Chúa của con,
Một niềm Tin Kính sắt son
Chúa nay thực đã khải hoàn Phục Sinh
Nt. Bích Ngọc

4. THẤY VÀ TIN


“Ông đã thấy và đã tin”
(Ga 20,8b).
 
Maria trở về hốt hoảng
Người ta đem xác Chúa đi rồi
Chỉ còn mộ trống mà thôi
Hai người môn đệ bồi hồi đến nơi
 
Gio-an thấy nấm mồ trống rỗng
Và những băng vải liệm tinh tươm
Thầy không còn đó lạ thường
Ông tin dấu chỉ tình thương Chúa làm
 
Ông đã nghiệm đúng theo lời Chúa
Thấy và tin gắn kếtvớinhau
Cha ban sự sống nhiệm mầu
Cho ai được thấy và tin Con Ngài
 
Gio-an đã vững tin lời Chúa
Người từ trong cõi chết phục sinh
Con đâycũng thấy và tin
Nhận ra chính Đấng Phục Sinh trong đời
 
Con đã thấy khắp nơi nhân chứng
Sống niềm vui Con Chúa Phục sinh
Kiên trung tỏ hết chân tình
Tha nhân phục vụ quên mình vì yêu
 
Con tin nhận Vương triều của Chúa
Giáo Hội Người Nhiệm Thể vinh quang
Thông phần sống lại khải hoàn
Hưởng nguồn hạnh phúc cao sang Nước Trời
 
Tin kính Chúa bao người chỗi dậy
Sau những lần thất bại đắng cay
Phục Sinh sức sống tràn đầy
Ra đi loan báo tỏ bày Đức tin
Nt. Bích Ngọc