Hôn nhân và Đạo Hiếu

Quang X Nguyen
Chúng tôi xin được gửi đến các anh chị đang chuẩn bị cuộc hôn nhân của mình tập mỏng này, với hai phần:

Phần về bí tích Hôn Nhân, chúng tôi viết theo báo Fêtes et Saisons số 202 (1/1966), một số chia sẻ của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn khi làm cha sở Chánh Tòa Đà Lạt, và tập Giáo lý sơ lược về Hôn Nhân Công giáo của cha Hoàng Văn Lục, Dòng Tên.

Phần về Đạo Hiếu lấy lại bài 3 trong loạt bài Tin Mừng Cho Người Muốn Nghe của chúng tôi.

Hôn nhân và đạo hiếu
Bìa sách Hôn nhân và đạo hiếu

Mến chúc anh chị xác tín chương trình tình thương của Thiên Chúa dành cho anh chị, nhờ đó, anh chị sẽ được hạnh phúc bên nhau và trong Chúa trên đường đời và cả trong cõi vĩnh hằng bất diệt.

Linh mục Trăng Thập Tự

IMPRIMATUR
Qui Nhơn, ngày 01 tháng 12 năm 2013

X Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục giáo phận Qui Nhơn

Tải sách về máy - bản đọc trên máy tính cá nhân

Tải sách về máy - bản đọc trên điện thoại