Bông hoa nhỏ Têrêsa

Quang X Nguyen
Chỉ hai mươi bốn xuân xanh
Cuộc đời ngắn ngủi, mong manh kiếp người
Ở trong Tu viện mà thôi
Không hề đến chỗ xa xôi bước nào
Chỉ âm thầm chịu khổ đau
Hóa “Bông Hoa Nhỏ” dấu yêu, tuyệt vời
Đơn sơ dẫu khổ vẫn cười
Mà nên Đại Thánh cho đời noi gương
“Con Đường Thơ Ấu” vô thường
Luận án tiến sĩ trong Trường Giêsu
Cây đinh đâu có đáng chi
Nhặt lên vì Chúa vẫn là đáng công (*)

Chỉ âm thầm chịu khổ đau Hóa "Bông Hoa Nhỏ" dấu yêu, tuyệt vời
Chỉ âm thầm chịu khổ đau
Hóa "Bông Hoa Nhỏ" dấu yêu, tuyệt vời
Vì yêu, vì cứu linh hồn
Chỉ truyền giáo bởi ngày đêm nguyện cầu
Ở đời dám sánh ai đâu
Trên trời lại được Chúa yêu vô cùng
Nguyện xin Thánh nữ đỡ nâng
Cho con biết sống yêu thương, mọn hèn

Viễn Đông


(*) Câu nói của Thánh Têrêsa (1873-1897): “Ai vì yêu Chúa Giêsu mà nhặt một cái đinh thì cũng đủ để cứu một linh hồn”.