Mừng Chúa về Trời

Unknown
Đất trời òa vỡ ánh linh quang
Đón Chúa hiển vinh khúc klhải hoàn
Lớp lớp Thiên Binh hô:vạn tuế
Hàng hàng Thần Thánh chúc vinh sang
Tiếng đàn rộn rã nơi Thiên Quốc
Lời hát hân hoan ,chốn thế gian
Chúa đã về trời, ngai chí thánh
Vui mừng con ước, Phúc Bình AN

                        Dzuy sơn Tuyền