Thức tỉnh

Unknown
 
Bao năm con lầm lỗi
Chạy theo chốn phồn hoa
Vùi đầu vào góc tối
Quên hết cả đường đi.
 

Thân tàn như lá úa
Bụi trần bẩn đôi tay
Xác hồn lắm hoen ố
Vật vã như kẻ say.
 

Bồi hồi nghe tiếng Chúa
Mời gọi đầy yêu thương
“Con ơi, hãy thức tỉnh
Đức tin nên kiên cường.”
 

Lời Chúa ôi tha thiết
Thấm nhập tâm hồn con
Một vùng trời xanh biếc
Đón chiên Chúa quay về.
 
* Anê Nguyễn Hạnh Nữ
Gx. Vườn Vông
Sn: 2001
Giải Triển vọng