Tình Chúa khâu vá áo con

Quang X Nguyen

Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa
Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa

Hồn con rách tơi tả
Lại hôi hám lắm thôi
Đâu đáng gì với Chúa
Mà Ngài nâng niu hoài


Kim hồng ân khâu vá
Đường chỉ thứ tha dài
Áo con dù rách, cũ
Chợt lành lặn, mới ngay

Ôi, Lòng Chúa Thương Xót
Khâu vá áo đời con
Hai dòng Máu và Nước
Gội rửa hồn trinh trong

Muôn vàn xin lỗi Chúa
Quá khứ con hoang đàng
Xin cảm tạ Thiên Chúa
Vẫn nồng nàn xót thương


Trầm Thiên Thu

Đại lễ LCTX – 2013