Bàn tay

Quang X Nguyen


Xin ghim chặt tay con/Vào cây tình xót thương
Xin ghim chặt tay con/Vào cây tình xót thương

Bàn tay con nắm chặt
Vì ích kỷ, tự kiêu

Bởi vì con sợ đau
Nên không dám xòe rộng.

Bàn tay con lạc lõng
Giữa cuộc sống hôm nay
Bởi vì sợ đắng cay
Nên tay con đơn độc.

Tay Chúa bị ghim chặt
Vào thập giá oan sai
Những giọt máu chảy dài
Ngài đau để con sống.

Con sống trong ảo vọng
Mơ tưởng chuyện hão huyền
Giả hình nên cố quên
Rằng yêu người như Chúa.

Lạy Chúa, Đấng cứu độ
Xin ghim chặt tay con
Vào cây tình xót thương
Mới mong được cứu độ.

TRẦM THIÊN THU
Giờ thứ chín, ngày 7-6-2017