Chưa yêu

vanthoconggiao.net


Khi đêm xuống con nghe mình sắp chết
Chẳng vì yêu, nhưng vì hết thời gian
Nghĩa gì đâu cuộc dâu bể tân toan
Lòng vô cảm, trái tim phàm hư đốn

Bao nhiêu năm là bấy nhiêu bề bộn
Chuyện đời con cứ chạy trốn tình yêu
Chẳng cho đi, nhưng muốn nhận thật nhiều
Chẳng muốn mất, nhưng muốn còn tất cả

Đêm tuần phiên, thời gian như hối hả
Vội hỏi lòng sao tệ quá, lòng ơi
Ai sinh ra, ai làm kiếp con người
Mà không chung bầu khí trời để thở

Sao có thể, thu mình trong góc phố
Nơi yên bình, tránh bão tố trần gian
Ngại sẻ chia, ngại đau khổ gian nan
Mặc ai chết trong vô vàn cay đắng

Khi đêm xuống nghe đời mình cùng tận
Rất cô đơn vì lòng vẫn chưa yêu
Phút chia ly mới thấu hiểu được nhiều
“Ai giữ mãi sự sống mình, sẽ mất”


Gã Tuần Phiên, 08-3-2015