Chùm thơ gửi thầy Trăng Thập Tự

vanthoconggiao.net
Cha Trăng Thập Tự (đứng),(Chùm thơ Dã Quỳ Vàng II)

ĐỒNG XANH THƠ LINH MỤC

Là khi Chúa nói Chúa yêu con
Hôn ước từ đây đã vẹn tròn
Một bước ngu ngơ, con phó thác
Ngàn lần phúc đức, Chúa lo toan
Tiêu hao,bẻ nát, con thành Bánh
Tích tụ, gom nguyên ,Chúa hóa con
Linh Mục: ĐỒNG XANH THƠ của Chúa
Đem nguồn thánh sủng khối tình son


BA MƯƠI LĂM NĂM LINH MỤC
(Bài viết mừng 35 năm Linh Mục Cha Võ Tá Khánh- Trăng Thập Tự)

Trăng giãi vườn sao giữa tối đen
Soi cành Thập Tự ngát hương sen
Khiêm cung thánh chức ngày lãnh nhận
Lặng lẽ thiên duyên phút ngợi khen
Mục tử bao năm không đất đứng
Đồng xanh mấy thuở cứ khiêm hèn
Nàng thơThập Tự hoài trung tin
Nguyệt ánh ba lăm năm mãi chen


TÂM TÌNH HỌC TRÒ CỦ

Thầy ơi! Thoáng đó đã xa xưa
Tiết học Việt văn con chẳng ưa
Một lẽ Thầy trao không hoạt bát
Hai điều con nhận cứ dây dưa
Bốn mươi năm đã, qua Thầy nhỉ!
Năm chục tuổi còn, đây con thưa
Nhất tự vi sư, thầy dạy dỗ
Mừng thầy con lén viết bài thơ

Con Kính dâng cha Trăng Thập Tự
Người Thầy yêu mến của con
Nhân ngày kỷ niệm 35 năm LM của Cha


Cao Danh Viện