Hãy biết ơn

Quang X Nguyen

Ngẫm xem có thấy thiên đàng trong ta?
Ngẫm xem có thấy thiên đàng trong ta?Hãy biết ơn Trời khi thức dậy
Mở mắt ra hít thở đầu ngày

Say làn khí sáng hôm nay
Căng đầy lá phổi đổi thay bốn mùa.

Trong Thần Khí có ơn Thánh Chúa
Đang hít vào là của Người ban
Nếu không thân thể rã tàn
Đâu còn trỗi dậy giữa ngàn hoa thơm.

Nhìn cánh đồng lúa đơm bông trĩu
Thần Khí ru mát dịu rung rinh
Có đâu mọi sự vô tình
Vào trong dương thế nuôi mình lớn lên.

Đâu biết rằng ơn trên ban xuống
Nuôi vạn loài trong ruộng trần gian
Hừng đông cho đến chiều tàn
Ngẫm xem có thấy thiên đàng trong ta?

Theo lẽ thật mới ra con Chúa
Kẻ gian manh tàn úa chẳng xa
Sống sao xứng đáng mới là
Ngày sau vững mạnh gọi Cha trên trời.

Trầm Hương Thơ