Lạy Đấng Bảo Trợ

vanthoconggiao.net
Ôi, Thần Chân Lý muôn cao
Lạy Đấng Bảo Trợ ngọt ngào hồng ân
Cha lành muôn kẻ cơ bần
Cao quang Thiên Chúa, Thánh Thần Ngôi Ba

Là Thần Sự Thật bao la
Dẫn vào lối thật sâu xa nhiệm mầu
Đấng an ủi lúc cơ cầu
Bạn cùng lữ khách dãi dầu nhân gian

Đỡ đần trong cảnh lầm than
Dịu dàng họp những ly tan muộn phiền
Trong ba đào vẫn an nhiên
Tình yêu sâu thẳm cha hiền con thơ

Lạy Thần Khí con tôn thờ
Kíp mau ngự xuống ơ hờ lòng con
Đắp bồi nơi những mỏng dòn
Sửa sang uốn nắn vuông tròn tâm linh

Con xin dâng hết tâm tình
Lạy Đấng Bảo Trợ công minh giúp đời
Chúc khen vinh hiển ngàn lời
Ngôi Ba hằng Hữu, Chúa Trời Tình Yêu.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng