Mẹ Hồng Ngọc

Unknown

Dam’ri hỡi, em đừng buồn em nhé
Không ghé thăm dù anh đã thật gần
Mây bảng lảng đầu non phủ mầu xanh
Như vẫy gọi uốn mình đồi núi biếc
Không ghé em, dù biêt rằng rất tiếc
Nhưng anh nào tha thiết nữa Dam’ri
Vì bên anh Mẹ Hồng-Ngọc từ-bi
Toả hào quang diệu kỳ miền ân phúc
Mẹ của anh, Mẹ La-Vang Hồng-Ngọc
Đẹp lung linh, mẹ phước lộc triều dâng
Nguồn Ân Thánh từ trời cao chín tầng
Mẹ đổ tràn xuống đàn con trần thế
Dam’ri hỡi đừng buồn anh nữa nhé
Có mẹ rồi anh chẳng muốn chi hơn
Chỉ Mẹ thôi, Mẹ Hồng Ngọc ban ơn
Hạnh phúc thật …được ở bên Mẹ mãi…

Dzuy sơn Tuyên.

[Đưc Mẹ Hồng Ngọc tại GX La-Vang cách thác Dam’ri hơn 300m]