Mẹ Têrêsa

Unknown
Yêu thương làm lợi cho đời
Hy sinh chịu đựng tuyệt vời biết bao
Tình yêu thương mến dạt dào
Cho người khốn khổ khát khao mong chờ.
¤¤¤¤

Cho đời hạnh phúc ước mơ
Giúp người nghèo đói bị lờ lãng quên
Nan y bịnh hoạn kêu rên
Hy sinh phục vụ tảng nền yêu thương.
¤¤¤¤
Noi Cha xuống thế làm gương
Giúp người sa đọa lầm đường ngã sa
Tình yêu Thiên Chúa hải hà
Tình Ngài hằng cửu thứ tha trọn đời
¤¤¤¤
Loan truyền Thiên Chúa khắp nơi
Cho ai đón nhận Nước Trời mai sau
Tin yêu sẽ thấy nhiệm màu
Thiên Đàng trần thế thương đau không còn
¤¤¤¤¤
Lê Danh Dương
05/06/2017