Mẹ Têrêsa

TIN BÀI KHÁC

Yêu thương làm lợi cho đời
Hy sinh chịu đựng tuyệt vời biết bao
Tình yêu thương mến dạt dào
Cho người khốn khổ khát khao mong chờ.
¤¤¤¤

Cho đời hạnh phúc ước mơ
Giúp người nghèo đói bị lờ lãng quên
Nan y bịnh hoạn kêu rên
Hy sinh phục vụ tảng nền yêu thương.
¤¤¤¤
Noi Cha xuống thế làm gương
Giúp người sa đọa lầm đường ngã sa
Tình yêu Thiên Chúa hải hà
Tình Ngài hằng cửu thứ tha trọn đời
¤¤¤¤
Loan truyền Thiên Chúa khắp nơi
Cho ai đón nhận Nước Trời mai sau
Tin yêu sẽ thấy nhiệm màu
Thiên Đàng trần thế thương đau không còn
¤¤¤¤¤
Lê Danh Dương
05/06/2017

Về đầu trang