Muối đất

vanthoconggiao.net

Cuộc sống giữa đôi bờ sinh tử
Trọn một đời xin giữ vẹn trung trinh
Làm muối đất ướp hương người lữ thứ
Bến trần gian quay quắt nắng hanh vàng

Ta ra đi _ trùng khơi đầy giông gió
Đuốc niềm tin cháy sáng ở trong tim
Đồng lúa chín đang chờ ta gặt hái
Đem yêu thương _ trải rộng khắp trăm miền

Đồng cỏ xanh _ rộn rã bước chân Chiên
Chuông vang vọng gọi hồn ai lạc lõng
Bỏ sau lưng những phù hoa rát bỏng
Hãy trở về _ bên gối Mẹ bình yên … / …

Lý Thi Minh Khiêm