Nước Mặn – Ướp mặn lời thơVề Qui Nhơn nghe sóng biển triều dâng
Trên dốc đá nắng mùa thu hanh vàng
Miền địa linh sinh nhân kiệt huy hoàng
Còn in dấu vàng son trong lịch sử.

Thánh Kim Thông vẫn muôn đời bất tử
Nhuộm máu đào đất Gò Thị linh thiêng,
Thánh Stephano Thể,Gò Bồi dứt hồi chiêng
Dòng sông thắm đức tin vàng soi chiếu

Miền Nước Mặn ơn Thừa Sai dâng hiến
Phiên âm, ký tự, quốc ngữ hình thành
Cho muôn đời sử sách mãi lưu danh
Đoàn Chiên Việt muôn đời luôn ghi nhớ!

Đây Làng Sông tiếng vọng vang muôn thuở
Từ Biển Đông nghe sóng vỗ dạt dào
In dấu chân  bao lớp lớp anh hào
Cho quốc ngữ  đã từ đây lớn mãi.

Xác thân anh xin gửi bên Gành Ráng
Lời thơ anh bay tới cõi Thiên Đàng
Nay viếng anh chiều nghiêng ánh thu vàng
Hồn yên nghỉ muôn lời ru của sóng.

Anh đã qua đêm võ vàng đau khổ
Ánh trăng soi một thân xác hao gầy
Tâm hồn anh tràn ý thơ lấp đầy
Tấu lạy bà! Mẹ Đồng Trinh Rất Thánh!

Biển chiều nay sóng run run lấp lánh
Dãy non cao như nghiêng bóng cúi chào
Gửi mây xanh lời tưởng nhớ anh hào
Trời Qui Hòa luôn chở che ôm ấp.

Gió vi vu miên man nơi triền dốc
Giữa đất trời nguyện dâng những lời kinh
Chiều Qui Nhơn hòa quyện với tâm tình
Mẹ tinh tuyền lắng nghe con cầu khấn.

Từ muôn phương nên tình thân họp mặt
Bắc, Trung, Nam đã yêu mến một nhà
Được no thỏa nguồn thơ dâng tiến Cha
Sáng danh Người mãi muôn đời muôn kiếp.

Gương chính nhân soi đường con đi tiếp
Nên sạch trong từng nét chữ nết người,
Loan tin mừng của Chúa đến muôn nơi
Thành ý thơ, của tình thương mặn ướp.

Hành hương họp mặt Qui Nhơn
19/09/2015
Suối Ngàn