Quả tim mới

Quang X Nguyen

Xin Ngài đổi mới tâm con từng ngày
Xin Ngài đổi mới tâm con từng ngày

Quả tim con đã chai lỳ
Bao nhiêu năm tháng ra đi hoang đàng

Đam mê mộng ảo tơ vàng
Rơi vào tham vọng giầu sang ngợp chìm.


Chất vào đầy ắp trong tim
Không còn chỗ trống để tìm ơn Cha
Tuổi đời chồng chất mau qua
Hôm nay ngoảnh lại sương sa mái đầu.


Đêm trường thao thức canh thâu
Trái tim chai đá gặm sầu héo hon
Mong sao nước chảy đá mòn
Xin Ngài đổi mới tâm con từng ngày.


Trở về nhà Chúa hôm nay
Linh Thao học tập giải bày cùng Cha
Xin ơn phước cả thứ tha
Trái tim chai đá mềm ra bất ngờ.


Tỉnh bừng thoát khỏi cơn mơ
Hình như Cha đã đợi chờ từ lâu
Năm trường thao thức canh thâu
Vòng tay mở rộng ơn sâu nghĩa đầy.


Dọn cho bữa tiệc nồng say
Mặc cho áo mới nhẫn tay đeo vào
Cung nhạc trỗi dậy đón chào
Chân mang giày mới bước vào thánh cung.


Trầm Hương Thơ
26.04.2013
Bài viết trong khóa Linh Thao tại Neuenkichen