Tặng Mẹ-Gia An

vanthoconggiao.netBao năm vất vả ruộng đồng
Nuôi ngan, nuôi vịt, cấy trồng cỏ hoa
Không mong giàu có xa hoa
Chỉ mong con được bằng ta bằng người.
------
Nhớ xưa con cố điểm 10
Để về khoe mẹ, mỉm cười đòi công
Thương con vừa bé lại đông
Thịt, cá, trứng, ruốc mẹ không thích dùng
Vô tư con chẳng ngại ngùng
Ngày cơm 3 bữa, chỉ dùng phần ngon.
------
Hy sinh vất vả hao mòn
Mẹ không lo nghĩ đợi con đáp đền
Chỉ mong con sống cho nên
Ngoan hiền, đạo đức ở bên người đời.
------
Lớn khôn con hứa vâng lời
Ngoan hiền, thánh đức trọn đời “Mến Tin”.
Nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn
Cho cha mẹ được tâm bình hồn an.

_Gia An_